Trách nhiệm và quyền lợi


Trở thành đại lý trong Liên Doanh ProCom.com.vn, Doanh nghiệp địa phương được hưởng những quyền lợi tối ưu từ hệ thống Thương mại điện tử và Logistics của đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp địa phương cần cam kết thực hiện 2 trách nhiệm mà ProCom đề ra khi hơp tác là phân phối, vận chuyển hàng hóa theo đơn hàng nhận và giới thiệu, tư vấn các trang Thương mại điện tử đối tác đến nguồn khách hàng địa phương.