Tìm kiếm các đối tác chiến lược

Bạn là Doanh nghiệp đang kinh doanh về mảng Logistics và Thương mại điện tử, mong muốn phát triển hơn nữa những sản phẩm dịch vụ của mình tại thị trường địa phương trên cả nước? Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa đến địa phương?

Hãy tham gia vào Liên Doanh ProCom- một cộng đồng liên kết các đại lý địa phương và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistic và Thương mại điện tử.

Mô hình của Liên Doanh ProCom dựa trên nguyên tắc liên kết và chia sẻ, cùng phát triển. ProCom giúp các doanh nghiệp phân phối các nguồn lực sẵn có đến địa phương với chỉ phí tối ưu nhất để phát triển kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô hệ thống doanh nghiệp. Tiềm năng phát triển hệ thống là không có giới hạn bởi “Mô hình càng nhiều đối tác thì liên kết càng vững mạnh, lợi nhuận càng gia tăng”.

Thị trường địa phương là một thị trường tiềm năng với lượng khách hàng năng động, đa dạng. ProCom liên kết thị trường các 63 tình thành khắp cả nước, mang hàng hóa dịch vụ của các đối tác chiến lược về địa phương một cách trục tiếp, giảm thiểu chi phí, rủi ro.

Doanh nghiệp quan tâm có thể gửi mail về địa chỉ partner@procom.com.vn đề xuất hợp tác và gia nhập vào Liên Doanh ProCom.