Thương hiệu ủy quyền

Bước 1: Phát triển một doanh nghiệp về Logistics - Ủy quyền kinh doanh Proship và gia nhập liên doanh ProCom

Bước 2: Phát triển doanh nghiệp về Thương Mại Điện Tử - kinh doanh thương hiệu Fado

Bước 3: Khi đã nắm về phương thức vận hàng của một doanh nghiệp Logistics và Thương mại Điện Tử doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển mảng Logistics toàn cầu và trở thành đối tác kinh doanh các trang thương mại điện tử khác của ProCom.