Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Bằng khát vọng cung cấp dịch vụ giao nhận toàn quốc với giá cả phải chăng nhất và rút ngắn khoảng cách giao thương quốc tế bằng thương mại điện tử, đặc biệt là mang hàng hóa quốc tế về tận tay người dân địa phương với chi phí và dịch vụ tốt nhất.

Procom ra đời dựa trên nguyên tắc win win. Liên kết hợp tác các đối tác đại lý khắp 63 tỉnh thành để cùng phát triển và hoàn thiện liên doanh các đại lý về logistics và thương mại điện tử ngay tại địa phương. Mục tiêu là thúc đẩy giao thương hàng hóa và tiến tới thúc đẩy giao thương toàn cầu ngay tại địa phương.

Sứ mệnh:

Đối  với địa phương: liên kết và phát triển các đại lý về logistics và thương mại điện tử ngay tại địa phương. Giúp cho người dân địa phương có thể vận chuyển hàng hóa dễ dàng với giá thấp nhất và mua bán hàng hóa quốc tế dễ dàng nhất.

Không những vậy người dân địa phương hoàn toàn có thể bán sản vật từ địa phương ra quốc tế, mua bán vận chuyển hàng hóa quốc tế thông qua liên doanh Procom.

Đối với các doanh nghiệp và đại lý địa phương liên kết: là cầu nối giúp hàng hóa dịch vụ của đối tác doanh nghiệp đến tay người địa phương. Đề cao tinh thần hợp tác chia sẻ để cùng lớn mạnh – và cùng phát triển. Sự phát triển của một đối tác doanh nghiệp/ đại lý địa phương là mắc xích quan trọng tương hỗ lẫn nhau để cả liên doanh phát triển vững mạnh.

Giá trị cốt lõi:

Liên kết – chia sẻ để cùng thành công

  • Liên kết được các đại lý khắp 63 tỉnh thành hoạt động trong lĩnh vực logistics và thương mại điện tử.
  • Liên kết được với các trang thương mại điện tử khác để giúp cho nhiều hàng hóa hơn nữa đến tay người dân địa phương qua hệ thống logistics trong nước đã hoàn thiện.
  • Chia sẻ các nguồn lực có sẵn của nhau để hợp tác cùng phát triển:
    • Đại lý địa phương chia sẻ kinh nghiệm, mặt bằng có sẵn, uy tín địa phương với liên doanh để phát triển giao nhận trong địa phương và giới thiệu thương mại điện tử đến khách hàng có nhu cầu trong vùng.
    • Liên doanh ProCom chia sẻ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đã hoàn thiện để giúp đại lý địa phương vận hành. Chia sẻ về lượng khách hàng có sẵn.
  • Chia sẻ lợi nhuận trên toàn hệ thống.

Định hướng phát triển

  • Procom trở thành cầu nối Liên kết 63 tỉnh thành, hoàn thiện nền tảng logistics trong nước và phát triển thương mại điện tử ngay tại địa phương. Giúp cho người dân tại địa phương tiếp cận được thương mại điện tử toàn cầu. Có thể mua bán hàng thế giới dễ dàng với chi phí thấp nhất, dịch vụ tốt nhất và vận chuyển nhanh nhất.