Chiến lược Liên doanh của Procom

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một liên doanh các doanh nghiệp địa phương cả nước trên nguyên tắc chia sẻ - hợp tác để phát triển.

Lúc đầu chúng tôi cũng lo lắng về tính khả thi của mô hình. Và liệu doanh nghiệp địa phương có thể sinh lời từ mô hình này hay không. Cơ duyên đến khi chúng tôi gặp một đối tác ở Đà Nẵng muốn giúp chúng tôi trong việc vận chuyển hàng hóa trong nội thành bởi các nguồn lực dư thừa có sẵn của mình.

Chúng tôi đã quyết định thử nghiệm trong 2 tháng đầu tiên.

Đơn vị này chỉ thực hiện các nhiệm vụ: Nhận hàng từ Proship và chuyển trong nội thành.

 • Nhận các đơn hàng ký gửi gởi đi nơi khác và giao cho Proship vận chuyển.
 • Chưa có đầu tư mặt bằng
 • Chưa được chuẩn hóa và hỗ trợ công nghệ quản lý
 • Chưa thực hiện quảng cáo trên hệ thống
 • Lợi nhuận tới hiện tại là số dương (ví dụ thực tế của Đà Nẵng)

Với thử nghiệm thành công trên, tiềm năng để hợp tác xây dựng các doanh nghiệp tương tự trên cả nước với một mô hình quy mô và chuẩn hóa để tăng lợi nhuận là hoàn toàn khả thi.

BẢNG TÍNH TRÊN LÀ CHI PHÍ THỰC TẾ CỦA MỘT ĐỐI TÁC Ở ĐÀ NẴNG

Kết quả kinh doanh của Đà Nẵng đang ở mức hòa vốn (lời chi phí mặt bằng do tận dụng nhà ở).

Tình trạng kinh doanh: chỉ nhận chuyển phát hàng hộ các đơn hàng có sẵn của Proship.

 • Vận chuyển trong nội thành Đà Nẵng.
 • Nhận hàng ký gửi trong nội thành để Proship chuyển đi các tỉnh khác.
 • Chưa có đầu tư thương hiệu.
 • Chưa phát triển khách hàng.
 • Chưa liên kết với các đối tác khác.
 • Chưa có tự nhận và tự chuyển phát trong tỉnh.
 • Chưa tham gia kinh doanh thương mại điện tử.

CHÚNG TÔI NHẬN THẤY TÍNH KHẢ THI CỦA MÔ HÌNH. Do vậy Chúng tôi muốn:

Nhân rộng mô hình một cách quy mô và có hệ thống trên phương châm hai bên cùng có lợi.

Tìm kiếm các doanh nghiệp ủy quyền kinh doanh thương hiệu Proship chuyên về logistics (giao nhận hàng hóa ) và thương mại điện tử (mua bán hàng hóa trên mạng) toàn cầu ngay tại địa phương bạn sinh sống.

Đây là một mô hình: Liên kết – chia sẻ để cùng thành công.

Doanh nghiệp địa phương không những tăng được tính cạnh tranh của mình mà còn tăng được tính cạnh tranh cho toàn các doanh nghiệp thành viên trong liên doanh.

Khi cùng liên kết, giá vận chuyển sẽ rẻ hơn => do một đơn vị không bao thầu toàn bộ, bộ máy được tinh gọn và hiệu quả.

Dịch vụ nhanh chóng và chính xác hơn => các đơn hàng về địa phương sẽ do người địa phương vận chuyển, hạn chế thất lạc và rủi ro.

Uy tín có sẵn của doanh nghiệp tại địa phương sẽ thúc đẩy các khách hàng có nhu cầu vận chuyển tìm tới phục vụ=> gia tăng lượng đơn hàng.