Hỗ trợ đại lý địa phương

1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống vận hành độc quyền:

ProCom sẽ hỗ doanh nghiệp địa phương các phần mềm và công nghệ, cơ sở dữ liệu để có thể tự động hóa việc quản lý tại địa phương của mình

Đồng thời, ProCom sẽ theo dõi hỗ trợ thường xuyên để hệ thống hoạt động hiệu quả, cũng như xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên hệ thống

 • Được sử dụng website theo phân cấp và trên website thể hiện địa chỉ, điện thoại, hotline đối tác nhượng quyền tại danh mục Đối tác Kinh doanh.
 • Được tổ chức hệ thống kế nối với địa phương khác.
 • Cung cấp và tạo phần mềm nội bộ để Doanh nghiệp địa phương tự quản lý các hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp (đơn hàng, khách hàng, kết toán, tài chính, doanh thu…)
 • Duy trì hệ thống quản lý, IT, quảng cáo, marketing…trong suốt quá trình ủy quyền kinh doanh. Mọi thứ diễn ra một cách tự động hóa trên hệ thống.
 • Hệ thống cập nhập đơn hàng tại địa phương, giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc vận chuyển, phân phối. Đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp. 

2. Hỗ trợ đào tạo nhân sự

Sau khi ký hợp đồng hợp tác và thiết lập cơ sở vật chất tại địa phương. ProCom sẽ hỗ trợ về việc sử dụng hệ thống, nhân viên tại chi nhánh địa phương sẽ được hướng dẫn trực tiếp hoặc tập trung về trụ sở để được hướng dẫn về hệ thống nhằm xử lý các vấn đề và sử dụng hệ thống hiệu quả.

 • Được đào tạo nhân sự trong vòng 15 ngày để vận hành hệ thống.
  • Cách thức xử lý đơn hàng
  • Cách thức tiếp cận hệ thống
 • Được thường xuyên hỗ trợ và tư vấn trong suốt thời gian ủy quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng.
 • Đào tạo định kỳ đối với các nhân viên mới và khi có cập nhật mới từ hệ thống.

Mục tiêu chuyển giao toàn bộ quy trình vận hành và cách thức quản lý cho Doanh nghiệp địa phương.