Các bước ủy quyền

 1. Kết nối, tìm hiểu và hỏi đáp
 • Bạn sẽ nhận được các email từ chúng tôi về thông tin mô hình kinh doanh, kèm theo các thông tin về cách thức ỦY QUYỀN kinh doanh.
 • Nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để chuyên viên phụ trách dự án có thể giải đáp cho bạn một cách nhanh nhất.

 

 1. Thẩm định năng lực doanh nghiệp địa phương
 • Nếu bạn cảm thấy phù hợp và mong muốn trở thành đối tác của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của mình để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn phù hợp với mô hình Ủy Quyền Kinh Doanh thương hiệu.
 • Bảng trao đổi thông tin sẽ được gửi đến bạn. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho chúng tôi.

 

 1. Trao đổi thông tin kinh doanh
 • Nếu bạn phù hợp với đối tượng hợp tác mà chúng tôi tìm kiếm chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên để trao đổi thông tin chi tiết. Đây cũng coi như là bước gặp gỡ đầu tiên và chính thức để hai bên hiểu rõ nhau trước khi hợp tác.
 • Chúng tôi sẽ tới địa phương mà bạn sinh sống để gặp bạn trực tiếp. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi vui mừng chào đón bạn đến thăm văn phòng kinh doanh của chúng tôi.

 1. Thảo luận kế hoạch kinh doanh
 • Tại bước này, phụ trách dự án của chúng tôi sẽ cùng thảo luận về kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ lập  kế hoạch kinh doanh cho khu vực của doanh nghiệp ủy quyền kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh giúp cho bạn cụ thể hóa các mục tiêu hoạt động và tài chính trong việc phát triển khu vực của  mình.
 • Các quyền lợi cụ thể và quy định về việc ủy quyền kinh doanh cũng sẽ được tìm hiểu kỹ trong bước này.

 1. Soạn thảo các văn bản hợp tác
 • Tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản và chuẩn bị các giấy tờ về việc đồng ý  tham gia vào hệ thống ủy quyền kinh doanh thương hiệu và thanh toán khoản ký quỹ tương đương 30% của chi phí đầu tư ban đầu.

 1. Ký hợp đồng ủy quyền
 • Hợp đồng nhượng quyền và bạn thanh toán 70% còn lại của chi phí đầu tư ban đầu.
 • Song song đó, ProCom sẽ giúp bạn chuẩn bị thiết lập văn phòng, trang thiết bị và hệ thống kinh  doanh của mình.

 1. Khởi sự thành công - Thiết lập kinh doanh
 • Giờ đây bạn đã là thành viên liên doanh ProcCom và là một phần của hệ thống ủy quyền kinh doanh thương hiệu, chúng tôi sẽ cung cấp khóa đào tạo cấp tốc trong 15 ngày để trang bị các kiến thức, thông tin cơ bản giúp cho bạn triển khai hiệu quả khu vực nhượng quyền của mình.
 • Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bạn kinh doanh trong 15 ngày đầu tiên. Sau thời gian đó bạn vẫn nhận được những hỗ trợ thường xuyên từ ProCom khi có yêu cầu. Được hưởng những hỗ trợ và quyền lợi theo quy định ủy quyền kinh doanh của Procom.