Procom hoạt động như thế nào?

Trong chiến lược phát triển của mình. Bước đầu tiên, Procom đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng ngay tại địa phương ủy quyền kinh doanh thương hiệu Proship, nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ mạng lưới giao nhận (logistics) ngay tại địa phương trước . Sau đó, sẽ xúc tiến thương mại điện tử và giao thương toàn cầu tại từng địa phương.     

Bước 1: Phát triển một doanh nghiệp về Logistics - Ủy quyền kinh doanh Proship và gia nhập liên doanh ProCom

Bước 2: Phát triển doanh nghiệp về Thương Mại Điện Tử - kinh doanh thương hiệu Fado

Bước 3: Khi đã nắm về phương thức vận hàng của một doanh nghiệp Logistics và Thương mại Điện Tử doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển mảng Logistics toàn cầu và trở thành đối tác kinh doanh các trang thương mại điện tử khác của ProCom.