Đối tác chiến lược là ai?

ProCom là một liên doanh được thành lập từ sứ mệnh Liên kết các doanh nghiệp địa phương về Logistic và thương mại điện tử toàn cầu. Do đó, để có nền tảng tồn tại vững chắc, ProCom không ngừng tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty khác trong hai lĩnh vực này. Cho đến hiện tại, ProCom đã là liên doanh hợp tác cùng phát triển giữa các công ty lớn sau:


Về lĩnh vực Logistic:

Vận chuyển trong nước: proship.vn
Vận chuyển quốc tế: giaonhan247.com


Về lĩnh vực thương mại điện tử:

Hướng đến mua sắm toàn cầu: zoday.vn
Hướng đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: megavita.vn – muathuoctot.vn         
Hướng đến nhập – xuất khẩu hàng hóa quốc tế: fado.vn – ting.vn – joma.vn