5 ưu điểm tuyệt đối của mô hình liên kết chia sẻ PROCOM

Mô hình của ProCom có lợi thế vượt trội gì?

Với mô hình liên kết – chia sẻ nguồn lực có sẵn của các đối tác để cùng phát triển kinh doanh và tăng quy mô lợi nhuận, và với sự gia nhập của các đối tác chiến lược hiện tại, lợi thế của Procom chính là có thể độc quyền phân phối:

  1. Mô hình vận hành một đại lý giao nhận (logistics) kết hợp với thương mại điện tử.
  2. Quyền chia sẻ và sử dụng các nguồn lực có sẵn của các đối tác để gia tăng quy mô kinh doanh và tăng thêm lợi nhuận.
  3. Quyền ưu tiên cho các đối tác Procom để sử dụng nguồn lực của các đối tác khác trong hệ thống.
  4. Hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP theo chuẩn quốc tế và hoàn toàn tự động.
  5. Tiềm năng phân phối hàng hóa dễ dàng khắp 63 tỉnh thành nhờ liên kết với các đại lý địa phương.

Procom là một trung gian phân bổ nguồn lực từ các đối tác chiến lược và đại lý địa phương trên lĩnh vực thương mại điện tử và logistics:

 

Với các đối tác chiến lược hiện tại, ProCom tạo ra lợi thế ngay tức thời cho các đại lý địa phương khi trở thành đối tác của Procom. Các đại lý địa phương có thể tận dụng ngay lợi thế của các đối tác chiến lược để phát triển mô hình một đại lý về logistics và thương mại điện tử. 

Đồng thời doanh nghiệp địa phương có thể tận dụng lợi thế của mình như kinh nghiệm kinh doanh, sự am hiểu thị trường địa phương, cơ sở có sẵn để phát triển kinh doanh, tạo ra lợi nhuận tức thời mà không phải đầu tư thêm.

Trong Liên doanh procom, chúng ta sẽ tận dụng lợi thế của nhau và cùng nhau phát triển. Việc hợp tác này không chỉ giúp đại lý tại địa phương phát triển mà từ đó, việc giao thương, buôn bán tại địa phương cũng sẽ phát triển không ngừng, đem lại cho địa phương những nguồn lợi không nhỏ. Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó bạn có thể  bán đặc sản của địa phương mình đi khắp thế giới?