Vì liên doanh hoạt động trên nền mô hình kinh tế chia sẻ, tận dụng nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để xây dựng doanh nghiệp và xúc tiến thương mại điện tử và giao thương toàn cầu nên nếu doanh nghiệp:

  • Có mong muốn phát triển thêm ngành nghề kinh doanh của mình và gia tăng nguồn lợi nhuận.
  • Muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả hơn.
  • Có sẵn nguồn lực chưa sử dụng (mặt bằng, nhân sự, nguồn vốn, có kiến thức về thương mại điện tử & logistics, kinh nghiệm cá nhân...) và có mong muốn thành lập doanh nghiệp.
  • Yêu thích lĩnh vực giao nhận và thương mại điện tử toàn cầu.
Doanh nghiệp quan tâm có thể gửi mail về chỉ mail partner@procom.com.vn nêu rõ lợi thế và mong muốn của mình. Procom sẽ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để hướng dẫn các bước tiếp theo nếu doanh nghiệp phù hợp

Procom là liên doanh các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau phát triển trong lĩnh vực logistics và thương mại điện tử.

Mô hình hoạt động dựa trên khái niệm kinh tế chia sẻ - hướng đi mới của kinh tế thế giới, Procom liên kết các doanh nghiệp trên nguyên tắc chia sẻ hợp tác để cùng thành công, tận dụng nguồn lực dư thừa của nhau và chia sẻ lợi nhuận (win – win).

Trong chiến lược phát triển của mình. Bước đầu tiên, Procom đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng ngay tại địa phương ủy quyền kinh doanh thương hiệu Proship, nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ mạng lưới giao nhận (logistics) ngay tại địa phương trước . Sau đó, sẽ xúc tiến thương mại điện tử và giao thương toàn cầu tại từng địa phương.     

Bước 1: Phát triển một doanh nghiệp về Logistics - Ủy quyền kinh doanh Proship và gia nhập liên doanh ProCom

Bước 2: Phát triển doanh nghiệp về Thương Mại Điện Tử - kinh doanh thương hiệu Fado

Bước 3: Khi đã nắm về phương thức vận hàng của một doanh nghiệp Logistics và Thương mại Điện Tử doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển mảng Logistics toàn cầu và trở thành đối tác kinh doanh các trang thương mại điện tử khác của ProCom.

Doanh nghiệp địa phương hoàn toàn có thể Sở hữu một doanh nghiệp hoạt động tự động, thu nhập tự động. Hiệu quả ngay cả khi vắng mặt chủ doanh nghiệp.

  • Được hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống ERP theo tiêu chuẩn quốc tế, các app trên Smartphone, các website phát triển kinh doanh và quản lý hệ thống. Từ đó, mô hình doanh nghiệp sẽ được tự động hóa đơn giản, dễ sử dụng, dễ quản lý.

Thêm vào đó, gia nhập vào liên doanh Procom với các đối tác sẵn có và hệ thống liên kết lớn, doanh nghiệp sẽ có sẵn một lượng đơn hàng nhất định.

  • Tạo được doanh thu và dòng tiền ngay sau khi khai trương.
  • Dịch vụ cạnh tranh do tận dụng được nguồn lực có sẵn là 63 tỉnh liên kết với Bạn

Chi phí đầu tư ít, rủi ro thấp không cần nhiều vốn, nhưng doanh thu và tiềm năng phát triển không bị giới hạn bởi phạm vi mặt bằng hay khu vực địa lý.

  • Giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh khi sử dụng thương hiệu đã được người tiêu dùng biết đến, nhanh chóng làm chủ “phương thức giao nhận” và nắm bắt được phương thức điều hành hoạt động, vận hành doanh nghiệp đi vào ổn định sau 6 tháng.