Procom - liên kết doanh nghiệp 63 tỉnh thành

Liên kết đại lý 63 tỉnh thành

Trách nhiệm

Thương mại điện tử
 • Hướng dẫn khách hàng địa phương mua bán hàng online
 • Tư vấn, giới thiệu về các trang thương mại điện tử
 • Giúp khách hàng tạo đơn hàng và thu tiền.
 • Giao hàng cho khách
 • Phát triển thị trường thương mại điện tử tại địa phương.
Logistic
 • Chuyển phát nhanh hàng hóa trong địa phương
 • Báo giá, nhận đơn hàng vận chuyển.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Xuất hóa đơn, thu tiền.
 • Phát triển thị trường giao nhận địa phương.

Quyền lợi

Thương mại điện tử
 • Hưởng hoa hồng trên mỗi đơn hàng giao dịch thành công tại địa phương.
 • Được hỗ trợ về hệ thống báo giá tự động và chăm sóc khách hàng.
 • Được sử dụng các dịch vụ trên website đối tác để phát triển kinh doanh tại địa phương
Logistic
 • Có sẵn một lượng đơn hàng từ hệ thống
 • Được hỗ trợ về nhận diện thương hiệu và phát triển thương hiệu tại địa phương.
 • Thiết lập hệ thống quản lý tự động cho đại lý và hỗ trợ đào tạo nhân sự.
 • Hỗ trợ kết nối giao thương với các đại lý khác khắp 63 tỉnh thành.

Liên kết. Hợp tác. Chia sẻ tài nguyên, lợi thế để cùng thành công

Đại lý địa phương

Tận dụng ngay lợi thế của mình và đưa địa lý đi vào vận hành mà không phải đầu tư thêm:
 • Nguồn lực có sẵn: mặt bằng, trang thiết bị, nhân sự, kinh nghiệm, mối quan hệ...
 • Thông thuộc địa hình địa phương và uy tín địa phương có sẵn để thực hiện giao dịch mua bán

Chúng tôi

Tăng quy mô của doanh nghiệp. Tận dụng ưu thế hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp đã được xây dựng hoàn thiện:
 • Xử lý đơn hàng và báo giá tự động
 • Hệ thống kinh doanh và quản lý hoàn toàn bằng hệ thống
 • Có sẵn một lượng khách hàng ổn định
 • Có uy tín và thương hiệu đã được biết đến